STOB – STop OBezitě aneb Hubneme s rozumem, PhDr. Iva Málková

Společnost STOB na veletrhu pro Vás nabídne:

  • změření množství tuku vtěle
  • spočítání BMI (Body mass index - ukazatel stupně obezity)
  • poradna pro snižování nadváhy smožností následného pokračování rozumné redukce váhy v 100 městech České republiky
  • ukázka pomůcek společnosti STOB pro rozumnou redukci váhy
  • ukázka zdravého jídelníčku, chutných nízkoenergetických potravin a dalších zajímavostí
  • informace o hodnocení jídelníčku pomocí programu Sebekoučink, který je zdarma na internetu www.stobklub.cz

O společnosti STOB

 PhDr. Iva Málková se již více než 30 let věnuje problematice obezity. V r.1990  založila  sdružení STOB (STop OBezitě), kde aplikuje metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně   ověřena na mnoha tisících klientů. Strukturovaný program „Hubneme s rozumem" je aplikován především v kurzech snižování nadváhy, které probíhají již ve 100 městech České republiky včetně kurzů rodinných a kurzů pro muže a pro diabetiky. Společnost STOB vydává mnoho pomůcek usnadňujících rozumnou redukci váhy, vydává elektronický časopis a provozuje internetové portály www.stob.cz, www.stobklub.cz a www.hravezijzdrave.cz, kde lze získat spousty informací,ale i praktických nástrojů podporujících prevenci a léčbu nadváhy respektive obezity.

Internetové stránky www.stob.cz jsou věnovány informacím o aktivitách STOBu včetně možnosti objednání kurzů snižování nadváhy, různých druhů cvičení, redukčně kondičních pobytů a pomůcek na hubnutí. Dále zde uživatelé najdou populárně naučné články plné informací o výživě, pohybové aktivitě a dalších oblastech souvisejících se zdravým životním stylem a tedy i rozumným hubnutím.

Komunitní internetový portál www.stobklub.cz poskytuje zdarma uživatelům, kteří se snaží o změnu životosprávy, řadu interaktivních pomůcek, speciálních funkcí a zábavnou formou zpracovaných informací v uživatelsky příjemném prostředí. Nabízí tak nejen podporu při samostatném hubnutí, ale neméně důležité, široké využití pro spolupráci pacienta a lékaře při terapii obezity. Součástí webu je i komplexní program Sebekoučink, který umožňuje pomocí modulů Jídlokoučink a Fitkoučink trénovat změnu ve stravovacích a pohybových návycích a pomocí programu Psychokoučink zvládat jídlo „navíc". Na komunitním webu je k dispozici spousty dalších interaktivních nástrojů, jejichž hlavním cílem je podpora rozumné a především trvalé redukce nadváhy. Z těchto nástrojů jmenujme např. zábavné lekce hubnutí, lekce zaměřené na asertivitu, zvládání psychologických podnětů spojených s jídelním chováním, možnost diskuse a vzájemné podpory uživatelů portálu STOBklub a řada dalších.

 

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek