MUDr. Tamara Tošnerová

Cílem projektu www.pecujici.cz je vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Internetové informace jsou určeny především laickým pečovatelům - rodinným příslušníkům, starajícím se o starší chronicky nemocné. Po zkušenostech s ohlasem příruček pro pečovatele, (na stránkách www.pecujici.cz volně stažitelné), vydaných Ambulancí pro poruchy paměti je zřejmé, že webový portál bude využíván i profesionálními pečujícími ze zdravotní i sociální sféry.

Webové stránky navrhla Ambulance pro poruchy paměti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústavu ošetřovatelství 3.LF UK v Praze spolu s občanskými sdruženími HESTIA www.hest.cz a ECONNECT.

Poděkování patří Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace na projekt "Pečující on-line"

MUDr. Tamara Tošnerová

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek