HESTIA, o.s.

Organizace HESTIA působí v ČR již od roku 1993, naším posláním je podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví. Realizujeme vlastní dobrovolnické programy pro sociálně znevýhodněné děti, pojišťujeme dobrovolníky, připravujeme kurzy a školení pro neziskové organizace pracující s dobrovolníky, spolupracujeme na výzkumech, vytváříme metodiky a odborné publikace a poskytujeme supervize. Snažíme se upozornit širokou veřejnost na přínos dobrovolníkům udělováním ceny Křesadlo – Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Více informací naleznete na:

www.hest.cz

www.dobrovolnik.cz

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek