Gerontologické centrum

 

 

Gerontologické centrum spolupracuje je mimo jiné se dvěma neziskovými organizacemi (občanskými sdruženími): Českou alzheimerovskou společnostiObčanským sdružením GEMA.

Gerontologické centrum poskytuje zdravotní a sociální služby.  Česká alzheimerovská společnost má za cíl podporu pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem občanského sdružení GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.

 

 

 

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek