Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Bojíte se stáří? Kladete si otázku, jak bude váš život vypadat, až vám bude 60, 70 nebo 80?

Po šedesátce život zdaleka nekončí a společnost si začíná přínos seniorů uvědomovat. Prosazuje se myšlenka aktivního stárnutí: s věkem je možné využít více příležitostí, které život přínáší, a nikoli méně. Ať už v práci, doma nebo v jiném prostředí.

Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro celou společnost.

Více informací naleznete na http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=970&langId=cs

 

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek