Diakonie Českobratrské církve evangelické

 

Diakonie ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací v ČR poskytující sociální služby a občanskou pomoc. Celorepublikově - v přímé péči denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden apod. až po četná seniorská zařízení. Diakonie ČCE poskytuje 126 registrovaných sociálních služeb ve více než 110 zařízeních po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přibližně 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků.

Péče a podpora poskytovaná v zařízeních DČCE směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.

Diakonie respektuje potřeby jednotlivců, podporuje rodinné prostředí se zachovanými vazbami, pomáhá všem bez ohledu na vyznání.

 

 Stěžejní péče je zaměřena na cílové skupiny:

-       pomoc seniorům; pomoc lidem s postižením

-       pomoc lidem v obtížné životní situaci; pomoc umírajícím

 Služby pro seniory tvoří podstatnou část naší práce - Diakonie ČCE se ročně stará opakovaně o více než 4000 seniorů v terénních, ambulantních a pobytových službách vč. kupříkladu provozu domovů se zvláštním režimem (pro osoby s demencí) a hospice pro umírající.

 

Otevřeno Seniorům - sociální kampaň

V současnosti realizuje Diakonie ČCE dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory, jež jsou dnešní společností většinově přehlíženi a podhodnoceni. Plakáty se sloganem „Dnešní tabu se jmenuje stáří" může veřejnost vidět na telefonních budkách po celé republice i v denním tisku. Dalším formátem kampaně je série instalací předmětů, jenž si lidé automaticky spojují se seniory, se kterou se lze setkat ve veřejném prostoru. Kabelku s prázdnou peněženkou, hůl a brýle provází sdělení „Musí být okradeni, musí se nejprve ztratit, abychom si jich všimli?". Česká televize vysílá už od roku 2011 hraný televizní spot s navazujícím poselstvím „Stáří nám může dát víc...", kterému propůjčil hlas pan Josef Somr. Ještě tento rok bude kampaň pokračovat další sérií vizuálů, navazující na sdělení televizního spotu. Celkově chce kampaň ukázat, že stáří a stárnutí má svoji kvalitu a cenu a poskytnout rady a tipy, jak lze diskriminujícím skutečnostem v našem okolí předcházet.

 

Spot ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=xlIeintcmMk.

 

Více informací najde veřejnost na stránkách www.otevrenoseniorum.cz.

 

 

 

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek