Český červený kříž

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 188 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

ČČK je občanským sdružením s celorepublikovou působností a mezi jeho základní programové činnosti ČČK patří výchova obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, pořádání rekondičních pobytů pro děti i pro seniory či poskytování sociálních služeb. ČČK v neposlední řadě působí jako další složka IZS a poskytuje pomoc v případě mimořádných událostí.

Více informací je možno nalézt na webových stránkách: www.cervenykriz.eu

Český červený kříž na veletrhu Senior Praha

Programovou činnost ČČK budou na veletrhu prezentovat Oblastní spolek ČČK Praha 1 a 2 společně s Oblastním spolkem ČČK Praha 7. Návštěvníci prezentačního stánku Českého červeného kříže budou  mít  možnost seznámit se blíže např. s ukázkami předlékařské první pomoci, a to nejen teoreticky v rámci  4 dvacetiminutových přednášek, ale také prakticky.  Dále jim budou poskytnuty informace o činnosti ČČK zaměřené na aktivity pro seniory či informace o zajímavých projektech z oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve. Některé návštěvníky může naopak upoutat akční ukázkový zásah realizovaný ve spolupráci  se složkami Integrovaného záchranného sytému.  I o tomto všem bude prezentace ČČK v rámci veletrhu. Podrobné informace o činnosti výše uvedených oblastních spolků ČČK najdete na: www.cckpraha1.cz, www.cckpraha7.cz

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek