Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

Poslání České společosti pro trénování paměti a mozkového joggingu:

Dostat trénování paměti jako efektivní nástroj proti mentální deterioraci u stárnoucí populace do povědomí veřejnosti, pořádat kursy pro veřejnost a školit trenéry paměti pro veřejnost a zejména pro ústavní zařízení. ČSTPMJ spolupracuje úzce s německými, rakouskými, belgickými a americkými odborníky. Ještě před jejím oficiálním založením bylo zahájeno systematické školení trenérů paměti pod patronací ČGGS JEP a od dubna 1994 bylo vyškoleno téměř 1.460 trenérů paměti v rámci České republiky, ročně se koná pravidelně jeden základní seminář a jeden až dva specializované, které představují formu kontinuálního vzdělávání členské základny. 

Více informací o kurzech  a seminářích pro veřejnost, trenérech paměti a mnoho dalšího naleznete na webových stránkách.

 

 

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek