Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie (lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších), kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. Postupně se členy ČALS stávali ti, jichž se problematika demencí zejména týká - rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací - Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek