Výstava Sport za Velké války (19. 5. 2017 - 28. 2. 2018)

Jak ovlivnila první světová válka sport a sportovce?
Jak ovlivnila první světová válka sport a sportovce?

Výstava Sport za Velké války se věnuje období, které bylo pro český sport a tělesnou výchovu v mnoha směrech přelomové. Řada z našich předních sportovců okusila hrůzy bojišť na vlastní kůži, část z nich se již na sportovní kolbiště nikdy nevrátila. Mnoho sportovců i členů Sokola bylo aktivních i v prvním odboji. První světová válka však také znamenala nástup nové generace sportovců, stejně jako začátek postupné přeměny řady sportovních odvětví od amatérismu k profesionálnímu sportu.

Výstava nabízí pohled na dva rozdílné a zdánlivě nesouvisející fenomény, a to první světovou válku a český sport. Připomene osudy sportovních nadšenců, amatérů i začínajících profesionálů jak na poli válečném, tak sportovním. Návštěvníci se do těžkého období začátku 20. století přenesou především prostřednictvím širokého spektra předmětů v podobě medailí, vítězných pohárů, sportovního náčiní nebo ukázek textilií a oděvů.

Celou výstavu pak doplňuje množství fotografií, které mohou zájemci obdivovat v obsáhlých fotoalbech, nebo filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

Termín konání: 19. 5. 2017 - 28. 2. 2018

Místo konání: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Více informací naleznete na www.nm.cz

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek