Výstava "Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu"

Výstava "Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu" od 5.2.2016 do 30.4.2016
Unikátní výstava předmětů z Národního muzea Afghánistánu v termínu od 5. 2. 2016 do 30. 4. 2016.

Afghánistán je dnes často vnímán jako vzdálená země poznamenaná četnými válečnými a vojenskými konflikty. I přesto se zde rozvinula jedinečná a velmi pestrá kulturní tradice.

V roce 2014 došlo během pracovní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Afghánistánu k podpisu memoranda mezi Ministerstvem kultury Afghánské islámské republiky a Národním muzeem České republiky. Podepsání memoranda bylo významným krokem k realizaci výstavy jedinečných předmětů z Afghánského Národního muzea.

 

Výstava Afghánistán - zachráněné poklady buddhismu návštěvníky přenese do této krajiny a představí jim průběh rozmanitých afghánských dějin, staré civilizace a významné obchodní kontakty, které měly na vývoj této oblasti rozhodující vliv. Seznámí se tak i s historií předislámského Afghánistánu a dozvědí se například, jak s touto oblastí souviselo tažení Alexandra Velikého. Podstatná část výstavy je věnována tradici afghánského buddhismu, kde budou moci zájemci obdivovat překrásné hliněné či kamenné sochy, sošky a plastiky Buddhů a bódhisattvů, které vynikají detailním zpracováním. Představu o náboženských rituálech si návštěvníci udělají také pomocí modelu buddhistické stúpy, která obvykle slouží jako veřejné místo klidu a míru k meditaci. Kromě množství soch a plastik budou k vidění další luxusní předměty, jako například nádherné zlaté šperky, pozlacené stříbrné mísy, keramické nádoby nejrůznějších tvarů nebo zlaté a stříbrné mince.

Vystavené předměty byly zapůjčeny z kábulského Národního muzea Afghánistánu, a jedná se o památky především z 1. až 9. století po Kr. doložené zejména archeologickými výzkumy na lokalitě Mes Ajnak. Tato lokalita je zároveň jedním z nejbohatších světových nalezišť měděné rudy. Za účelem obnovení těžby zde byl v roce 2009 zahájen mezinárodní záchranný archeologický výzkum, kterého se zúčastnil i pracovník Archeologického ústavu AV ČR Jiří Unger.

 

Termín konání: 5. 2. 2016 - 30. 4. 2016

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 

Více informací naleznete na www.nm.cz

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek