Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

Výstava v Národním památníku na Vítkově (25. 3. 2018 - 9. 9. 2018)
Výstava v Národním památníku na Vítkově provede návštěvníky zajímavou historií českého exlibris.
Pojem ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z toho slovního spojení vzniklo označení exlibris. Je to malý grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem je označit, komu výtisk patří, nebo z které knihovny pochází.
 
Od vzniku prvních tištěných exlibris v 15. století až po současnost prošlo mnoha změnami souvisejícími s vývojem grafických technik a sociálním vývojem společnosti. Nejprve vznikala pro potřeby šlechty a církve exlibris heraldická, erbová. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke změně jejich podoby a hlavně také účelu. Exlibris začalo vyjadřovat osobní postoje a záliby vlastníka a stalo se sběratelským předmětem.
 
Výstava v Národním památníku na Vítkově v úvodu prezentuje exlibris historická pocházející z knihoven šlechticů, např. Petra Voka z Rožmberka nebo Kryštofa z Nostic. Lze si zde prohlédnout ukázky z období od 16. století až k nově pojaté grafice Josefa Mánesa z roku 1868, která je označována za první české moderní exlibris.
 
V hlavní části výstavy jsou představena exlibris od počátku 20. století až do roku 1945. Celkem je vystaveno 365 moderních tisků od 90 autorů, počínaje Mikolášem Alšem a konče Cyrilem Boudou.
 
Při tvorbě exlibris se uplatňují všechny známé originální grafické techniky a reprodukční postupy. Jednotlivé techniky, jako je dřevoryt, lept a litografie, přiblíží tiskové štočky, nástroje, historické lisy a projekce fotografií z grafických workshopů.
 
Závěrečná část výstavy se věnuje fenoménu vzniku a rozvoje sběratelství exlibris u nás, kde je představena publikační a dokumentační činnost Spolku sběratelů a přátel exlibris, který v roce 2018 slaví sté výročí od svého založení.
 
Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program. V pracovním koutku si zájemci mohou podle návodu navrhnout vlastní exlibris. Na několika specializovaných workshopech Vám nabídnou možnost vyzkoušet si tisk na historických lisech.

Termín konání: 25. 3. 2018 - 9. 9. 2018

Místo konání: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Více informací naleznete na www.nm.cz

Podzimní listí

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek