Antonín Dvořák a Morava - výstava o vztahu slavného skladatele k Moravě a lidové hudbě

Detail listiny, která A. Dvořáka jmenovala čestným členem obce Žerotín
V roce 2015 tomu bude 140 let, kdy vznikly první ze slavných Dvořákových Moravských dvojzpěvů ...

Tyto písně na lidové texty byly významným milníkem ve skladatelově kariéře. Dvojzpěvy byly Dvořákovým prvním mezinárodním úspěchem, zajistily mu pozornost a přátelství Johannese Brahmse a dalších významných osobností. Výstava představí nejen Moravské dvojzpěvy, jejich vznik a osudy, ale také Dvořákův vztah k Moravě, Leoši Janáčkovi či lidové hudbě jako takové.

Morava vždy s nadšením přijímala Dvořákova díla a některá zde dokonce zazněla v premiéře, dříve, nežli v Praze. Dvořák sám často navštěvoval Olomouc, Kroměříž či Brno a řídil zde své koncerty. Výstavka představí všechny tyto aspekty Dvořákova vztahu k Moravě a její lidové písni.

Kde: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2 

Kdy: od 31. 3. 2015 do 28. 3. 2016

Pozadí se stromem

©Střechy Praha 2011 | Internetové stránky Studio Illek